Conergy เอเชียและตะวันออกกลาง

Conergy เอเชียและตะวันออกกลาง

Conergy เอเชียและตะวันออกกลาง

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง Conergy มีโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์่หลากชนิด ที่ให้บริการลูกค้าจากสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคในสิงคโปร์ ปฏิบัติการผ่านสำนักงานสาขาในประเทศออสเตรเลียและอินเดีย รวมทั้งสำนักงานตัวแทนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศไทย

นับตั้งแต่ที่เราเข้าสู่ภูมิภาคนี้ในปี ค.ศ. 2006 Conergy Asia ได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้าที่สำคัญต่างๆ อย่างมั่นคงภายในกรอบเวลาอันสั้น ซึ่งได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sin-An ขนาด 24 เมกะวัตต์ในเกาหลี การติดตั้งบนหลังคาที่ KAUST ขนาด 2 เมกะวัตต์ในประเทศซาอุดิอาระเบีย โซลาร์ฟาร์ม 3 เมกะวัตต์ใน Karnataka และโซลาร์พาร์ค 11แห่งในประเทศไทย

Conergy Asia & ME ทำหน้าที่จัดการธุรกิจของ Conergy สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางผ่านทางสำนักงานภูมิภาคหลักในสิงคโปร์และสำนักงานตัวแทนในกรุงเทพฯ และอะบูดาบ

Conergy นำผลิตภัณฑ์มาใช้โดยไม่มีการลดทอนคุณภาพและความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และได้ออกแบบ ติดตั้งโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการปรับแต่งตามความต้องการลูกค้าสำหรับการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่สร้างคุณค่าสำหรับลูกค้าและมีส่วนช่วยแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

Conergy Company Brochure

 

 

Conergy Company Brochure

บุคลากรของเรา

บุคลากรของเรา
 

DESCRIPTION

ทีมงานหลากวัฒนธรรมของเราประกอบด้วยบุคลากรเฉพาะด้านที่มาจากภูมิหลังด้านอาชีพที่แตกต่างกัน และมีความเชี่ยวชาญอันทรงคุณค่าในหลายๆ สาขาวิชา

สถานที่ทำงานของเรา

สถานที่ทำงานของเรา
 

DESCRIPTION

เราเชื่อมั่นในการรักษาสภาพการทำงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานทุกระดับ ขณะเดียวกันก็ผนวกรวมคุณค่าของทีมงาน การเคารพซึ่งกันและกัน และสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว

ความยั่งยืนและความรับผิดชอบขององค์กร

ความยั่งยืนและความรับผิดชอบขององค์กร

DESCRIPTION

ในฐานะบริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาด Conergy Asia & ME ยึดมั่นในหลักการของธุรกิจหลักของเราในการมีส่วนช่วยให้เกิดความผาสุกของสังคมและสภาพแวดล้อมในการดำเนินการและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเราทั้งหมด