บุคลากรของเรา

เราเชื่อว่าความสามารถและความกระตือรือร้นจากบุคลากรของเราเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสิ่งที่เราทำ ด้วยเหตุนี้ ความผาสุกของสมาชิกในทีมของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อเรา ในขณะที่เราพยายามจะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลุกเร้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทีมงานหลากวัฒนธรรมของเราประกอบด้วยบุคลากรเฉพาะด้านที่มาจากภูมิหลังด้านอาชีพที่แตกต่างกัน และมีความเชี่ยวชาญอันทรงคุณค่าในหลายๆ สาขาวิชา

ผู้บริหารระดับภูมิภาคและทีมงานสนับสนุนประจำอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายวิศวกรรม การตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ โลจิสติกส์ และฝ่ายปฏิบัติการ ที่ประจำอยู่ในสิงคโปร์เช่นกันคือ ทีมขายและทีมพัฒนามากประสบการณ์ที่คอยให้การสนับสนุนโครงการและลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง