ติดต่อเรา

Conergy Asia & ME Pte. Ltd.
E-Mail: apac.info@conergy.com

สำนักงานในประเทศไทย:
ที่อยู่: อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้อง D-D1-D2
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10500
โทรศัพท์: + 66 2 6321146 / + 66 898169172

สำนักงานในประเทศสิงคโปร์:
ที่อยู่: 80 Anson Road, Fuji Xerox Towers #09-01 Singapore 079907
โทรศัพท์: +65 68495540
Fax: +6568495559

Philippine Office:
ที่อยู่: Unit 1806
18th Floor, Pearl Bank Center
146, Valero St. Salcedo Village,
Makati City, Philippines
โทรศัพท์: + 63 9176589995

สำนักงานประเทศญี่ปุ่น:
ที่อยู่: Level 15, Yurakucho Denki Bldg South Tower,
1-7-1 Yurakucho
Chiyoda-ku Tokyo 100-0006 Japan
โทรศัพท์: + 81-03-6269-9477
Fax: + 81-03-6269-9499

Contact-us-image-1
ติดต่อเรา
คุณสามารถติดต่อเราได้หากมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการของ CONERGY ผลิตภัณฑ์ CONERGY กลุ่มบริษัท CONERGY หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในพื้นที่ โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

Request-consultation-image-1
ขอคำปรึกษา
ขอคำปรึกษา ถ้าคุณต้องการคำแนะนำด้านเทคนิคสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่วางแผนไว้ โปรดใช้แบบฟอร์มขอคำแนะนำพิเศษของเรา