งาน

เราเชื่อว่าความสำเร็จของ Conergy ตั้งอยู่บนความสำเร็จ ความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นอย่างสูงของพนักงานของเรา เราเสนอโอกาสทางอาชีพที่โดดเด่นและจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลุกเร้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วม นี่คือเหตุผลที่เราได้ปลูกฝังวัฒนธรรมที่เน้นความสำคัญของลูกค้าขึ้นภายในองค์กร และยังได้พัฒนาโครงการที่สนับสนุนให้สมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวมีความสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโดยรวมของพนักงานของเรา

เราเชื่อว่าความสำเร็จของ Conergy ตั้งอยู่บนความสำเร็จ ความมุ่งมั่นและความกระตือรือร้นอย่างสูงของพนักงานของเรา เราเสนอโอกาสทางอาชีพที่โดดเด่นและจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลุกเร้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วม นี่คือเหตุผลที่เราได้ปลูกฝังวัฒนธรรมที่เน้นความสำคัญของลูกค้าขึ้นภายในองค์กร และยังได้พัฒนาโครงการที่สนับสนุนให้สมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวมีความสมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโดยรวมของพนักงานของเรา

ถ้าคุณสนใจที่จะส่งประวัติย่อของคุณมาเพื่อการพิจารณา คุณสามารถเขียนอีเมลมาได้ที่: asia.jobs@conergy.com