การพัฒนาโครงการ เงินทุน และบริการทางการเงินของโครงการ

Conergy พร้อมให้บริการโซลูชั่นการร่วมพัฒนาโครงการหลากหลายรูปแบบแก่ลูกค้าและหุ้นส่วน: ตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค (ปริมาณพลังงานที่จะผลิตได้ ใบอนุญาตทำโครงการ) ไปจนถึงการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมทางการเงิน (หนี้สิน เิงินทุน) การจัดการสินทรัพย์คาร์บอน Conergy พร้อมดำเนินการศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการในระยะเริ่มต้นและสามารถชักนำเครือข่ายนักลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่น่าเชื่อถือในระดับนานาชาติมาสู่นักพัฒนาโครงการในท้องถิ่น

 

การขึ้นทะเบียนโครงการตามพิธีสารเกียวโตและการค้า

  • Conergy สามารถจัดหาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ 8 ยูโรต่อ CER สำหรับสิบปีข้างหน้ากับหน่วยงานสาธารณูปโภคหลักของยุโรป (เป้าหมายการลดหย่อน)
  • ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนจะดำเนินการโดยหน่วยงานสาธารณูปโภค (รวม 1 ปีในราคาสัญญา)

 

การบรรลุข้อตกลงด้านเงินทุน

  • Conergy สามารถรวมกลุ่มนักลงทุนมาถือหุ้นส่วนใหญ่เพื่อควบคุมส่วนเงินลงทุนของโครงการได้เต็มที่
  • Conergy เชื่อมโยงกับนักลงทุนหลายประเภทในยุโรปและสิงคโปร์ (ด้านสาธารณูปโภค กองทุน ธุรกิจครอบครัว)

 

การจัดทำเอกสารโครงการและการบรรลุข้อตกลงทางการเงิน – Conergy พร้อมที่จะเตรียมการในห้องข้อมูลที่มีโครงสร้าง:

  • การจัดทำเอกสารโครงการทั้งหมดเพื่อช่วยในการบรรลุข้อตกลงทางการเงิน (การศึกษาความเป็นไปได้ขั้นต้น การทำให้แบบจำลองทางการเงินเหมาะสมที่สุด รูปแบบโครงการ)
  • การจัดทำเอกสารโครงการสำหรับการระดมทุน ( เอกสารเผยแพร่ การมีส่วนร่วมในสรุปข้อสนเทศ)

 

โครงสร้างหนี้

  • Conergy จะทำให้ EPC เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดและรับประกันสมรรถนะ
  • แพ็คเกจการรับประกันอัตราการผลิตและความเสี่ยงทั้งหมดจะช่วยให้การบรรลุข้อตกลงสินเชื่อทางการเงินกับธนาคารในท้องถิ่นสะดวกขึ้น (รับประกันกระแสเงินสดของโครงการ)

 

การระบุผู้ซื้อของโครงการ

  • Conergy มีการติดต่อกับเครือข่ายผู้ซื้อโครงการที่มีศักยภาพ: ที่ขั้นตอน PPA, ที่ขั้นตอน COD หรือหลังจากการดำเนินการไปแล้วหนึ่งปี
  • ผู้ซื้อที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นทางเลือกในการถอนตัวผ่านการเปิดขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) รวมทั้งค่าพรีเมี่ยม