การจัดการการดำเนินการด้านเทคนิค

ใช้ประโยชน์จากความรู้ความชำนาญที่ไม่มีใครเทียบได้ของเราในฐานะผู้นำตลาดเยอรมันในการดูแลระบบในโรงไฟฟ้า ไม่ว่าคุณจะดำเนินการระบบพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทใด เราจะให้คำแนะนำที่้เหมาะกับคุณอย่างมืออาชีพเหมือนกับรูปแบบการบริการของเราที่แบ่งเป็นส่วนๆ เสมอ

การจัดการโรงงานในด้านเทคนิค: *

เรารับประกันอัตราการผลิตสูงและอายุการใช้งานยาวนาน

 • การวิเคราะห์ข้อบกพร่องทางโทรศัพท์และการเฝ้าติดตามตรวจสอบจากระยะไกล
 • มีการเฝ้าตืิดตามตรวจสอบระบบทุกวันโดยใช้เทคโนโลยีการเฝ้าตรวจสอบจากระยะไกลที่ล้ำสมัย
 • การตรวจสอบด้วยสายตาทุกปีและการทดสอบทางไฟฟ้าของการจัดเรียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์และชิ้นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • การบันทึกข้อมูลอัตราการผลิต ชั่วโมงการทำงานที่หยุดลง และความพร้อมใช้งาน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการสำหรับการตรวจหาข้อบกพร่องเชิงป้องกัน
 • การบำรุงรักษาสถานีย่อย
 • การใช้บุคลากรในพื้นที่หน้างาน

Fault Management

การจัดการข้อบกพร่อง:

เราให้ความมั่นใจในความพร้อมใช้งานของระบบสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

 • การให้บริการสายด่วนทางโทรศัพท์ จันทร์-ศุกร์ 8:00-18:00 น.
 • การจัดสรรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ
 • การจัดสรรข้อความแสดงข้อบกพร่องที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

การบำรุงรักษาระบบ:

การปรับให้อัตราการผลิตมีประสิทธิภาพที่สุดและภาพลักษณ์ที่ได้รับการรักษาอย่างดีสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของคุณ

 • ดูแลพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กันชน
 • การทำความสะอาดพื้นผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตโดยไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ

การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ:

เราให้คุณเห็นภาพรวมที่โปร่งใสและครอบคลุมของสถานะระบบของคุณ

 • รายงานรายเดือนแบบละเอียด (การวิเคราะห์อัตราการผลิตและการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง)
 • การรวบรวมสมุดบันทึกเหตุการณ์ที่มีรายงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและงานและประวัติของระบบทั้งหมด
 • การรวบรวมรายงานประจำปีที่มีข้อมูลสรุปของอัตราการผลิตครบถ้วน
 • การเปรียบเทียบอัตราการผลิตที่คาดหวัง/ที่แท้จริง สถิติรายเดือนและรายปีที่โปร่งใส
 • การให้บริการข้อมูลอัตราการผลิตแบบออนไลน์สำหรับลูกค้าแต่ละราย

วิศวกรรม/การให้คำปรึกษา:

เรารับประกันการกำหนดค่าระบบที่มีความเหมาะสมที่สุด

 • ให้คำแนะนำระหว่างขั้นตอนการวางแผนโครงการ
 • ให้คำแนะนำแก่เจ้าของโครงการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการทำให้ระบบมีประสิทธิภาพที่สุดด้วยนวัตกรรมใหม่
 • และมีการให้คำแนะนำตั้งแต่การทำให้การติดตั้งภายนอกมีความเหมาะสมที่สุดด้วย
 • การฝึกอบรมผู้ดำเนินการ

การบริหาร:

เราสามารถรับผิดชอบในการจัดการภารกิจด้านการบริหารโครงการ

 • การประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากผู้ผลิตและประสานงานเพื่อผู้ผลิต บริษัทด้านการบำรุงรักษา ผู้จัดสรรพลังงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การรับมือกับปัญหาการรับประกันและการติดต่อกับบริษัทประกันภัย

เมื่อมีการร้องขอ เรายินดีที่จะส่งข้อเสนอการบริการเฉพาะรายสำหรับสถานที่์ของคุณ เรายังยินดีที่จะเสนอการรับประกันความพร้อมใช้งาน ทางเลือกในการรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือการจัดการอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

*โดยปกติ บริการเหล่านี้จะจัดไว้ให้โดยการประสานงานกับหุ้นส่วนท้องถิ่น