4 ขั้นตอนในการก้าวสูู่่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

1) พื้นที่บนหลังคาเหมาะสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่

roof area

ไม่ว่าหลังคาของคุณจะเป็นแบบแบนราบหรือแบบลาดเอียง Conergy มีโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับคุณ

กังวลเรื่องภูมิภาคหรือ ในเกือบทุกส่วนของทวีปเอเชียมีแสงแดดส่องนานพอสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์!

2) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์คุ้มค่าที่จะลงทุนสำหรับธุรกิจของฉันหรือไม่

เมื่อคุณมีระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นของคุณเอง คุณไม่เพียงกำลังเลือกการลงทุนที่ให้อัตราการผลิตสูงสุดเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นสีเขียวของคุณ และกำลังผลิตพลังงานแห่งอนาคตด้วย

ตัวเลือกสำหรับเงินอุดหนุนและการจัดหาเงินทุนหลายรูปแบบที่มีอยู่ในตลาดเอเชียหลายแห่งทำให้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจทางการเงิน โครงการและแผนการสร้างแรงจูงใจที่เอื้อประโยชน์ต่อโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถขอได้จากหน่วยงานด้านพลังงาน ในฐานะบริษัท คุณอาจยังได้รับประโยชน์จากมาตรการจูงใจทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วย และอันดับสุดท้าย ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเพื่อการพัฒนาในเอเชียหลายแห่งมีแผนการจัดหาเงินทุนที่น่าสนใจซึ่งคุณอาจต้องการพิจารณา

3) ใครให้การสนับสนุนเกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ Conergy

โครงการของคุณเป็นเรื่องของความเชื่อใจ และที่สำคัญที่สุดคือเป็นเรื่องเฉพาะตัวคุณ ที่ Conergy เรามีเวลาให้กับคุณ เรายินดีพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับความต้องการของคุณ

เอกสารที่แนบมานี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยเราประเมินความต้องการของคุณ

>>แบบฟอร์มขอคำแนะนำ

4) >>แบบฟอร์มขอคำแนะนำ

>>แบบฟอร์มขอคำแนะนำ