คำแนะนำและการติดต่อ

Conergy Asia & ME Pte. Ltd.

E-Mail: apac.info@conergy.com

สำนักงานในประเทศสิงคโปร์::

ที่อยู่: 80 Anson Road, Fuji Xerox Towers #09-01 Singapore 079907

โทรศัพท์: +65 68495540

สำนักงานในประเทศสิงคโปร์:

ที่อยู่: อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 20 ห้อง D-D1-D2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10500

โทรศัพท์: + 66 2 6321146 / + 66 898169172

สำนักงานญี่ปุ่น:

ที่อยู่: Level 6, Kotani Building, 1-6-6 Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0006 Japan

โทรศัพท์: +81-3-6269-9477

Fax: +81-3-6269-9499

ติดต่อเรา

Contact-us-image-1

คุณสามารถติดต่อเราได้หากมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับบริการของ Conergy ผลิตภัณฑ์ Conergy กลุ่มบริษัท Conergy หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในพื้นที่ โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา

ขอคำปรึกษา

Request-consultation-image-1

ขอคำปรึกษา ถ้าคุณต้องการคำแนะนำด้านเทคนิคสำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่วางแผนไว้ โปรดใช้แบบฟอร์มขอคำแนะนำพิเศษของเรา