โซลูชั่นของ Conergy

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ Conergy

Conergy มีประสบการณ์ในด้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากว่า 18 ปี และเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบพลังงานแสงอาทิตย์รายเดียวในโลกที่เป็นผู้ผลิตเองด้วย.

ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่ใช้สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และได้รับการทดลองและทดสอบหลายพันครั้งในการติดตั้งเพื่อใช้งานจริง เราออกแบบระบบให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณและพื้นที่หน้างานของคุณ.

แผงเซลล์แสงอาทิตย์: แผงเซลล์มีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และอัตราการผลิตสูง >> More info
ระบบการยึดจับ: การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างทำให้ระบบของเราเชื่อถือได้และทนทาน >> More info
อินเวอร์เตอร์: ประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ในทุกสภาพสายส่งไฟฟ้า >> More info

Benefit

ประโยชน์สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จะได้รับจากบริการของเรา:

การพัฒนาพื้นที่หน้างาน: เรามีการวิเคราะห์สภาพเงื่อนไขโครงการ ทำการประเมินพื้นที่หน้างาน คำนวณต้นทุน โอกาส และความเสี่ยง เราจะแนะนำและช่วยเหลือคุณในการทำสัญญาและขั้นตอนการอนุมัต.

การพัฒนาโครงการและการเงิน: Conergy มีโซลูชั่นการร่วมพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งรวมทั้งคำแนะนำด้านการเงิน การมีส่วนร่วม (หนี้สิน เิงินทุน) และการจัดการสินทรัพย์คาร์บอน Conergy พร้อมดำเนินการศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการในระยะเริ่มต้นและสามารถชักนำเครือข่ายนักลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนที่น่าเชื่อถือในระดับนานาชาติมาร่วมลงทุนกับนักพัฒนาโครงการในท้องถิ่น.

การวางแผน การจัดหา การก่อสร้าง การสนับสนุนทุกรูปแบบจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนระบบและการคำนวณความสามารถในการทำกำไร เนื่องจากเราผลิตชิ้นส่วนประกอบของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เองทั้งหมด เราจึงมั่นใจในการใช้เฉพาะชิ้นส่วนที่ได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวาง และทดลองใช้ในการทำงานจริง Conergy ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาหลัก และรับผิดชอบต่อการติดตั้งระบบ.

การจัดการโรงงาน: ด้วยการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างมืออาชีพจากทีมงานครบชุด Conergy สามารถรับประกันการปฏิบัติการที่สำเร็จของทุกโครงการ