ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทำงานอย่างไร

ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทำงานโดยแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ นี่เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นกว่าเทคโนโลยีพลังงานอย่างอื่น แทนที่คุณจะต้องรับไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตร คุณสามารถผลิตพลังงานในสถานที่ของคุณเองได้

Photovoltaic Effect
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ คือหัวใจของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใดๆ และประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มากมาย ซึ่งแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า (ปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิก) ส่วนประกอบหลักของเซลล์แสงอาทิตย์คือซิลิคอน ซึ่งหลอมมาจากทราย และกลายเป็นตัวนำเมื่อถูกรังสีแสงอาทิตย์ พื้นผิวด้านบนของเซลล์แสงอาทิตย์พ่นด้วยฟอสฟอรัส ด้านล่างเป็นโบรอน ด้านบนมีอิเล็กตรอนห้าตัว ส่วนด้านล่างมีสามตัว ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสมดุล (มีอิเล็กตรอน 4 ตัวในแต่ละด้าน) ซิลิคอน (ซึ่งมีอิเล็กตรอน 4 ตัว) จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางการขนถ่ายสารกึ่งตัวนำ กล่าวคือ เมื่อได้รับแสงอาทิตย์ จะมีไฟฟ้ากระแสตรงไหลในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน

photovoltaic system
 
 
 
 
ชิ้นส่วนประกอบของระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์:/strong>
ก่อนที่แสงอาทิตย์จะสามารถแปลงเป็นไฟฟ้าได้ แสงอาทิตย์จะต้องส่องผ่านแผงเซลล์แสงอาทิตย์

  • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ตัวกำเนิดไฟฟ้า-เจนเนอเรเตอร์) เป็นชิ้นส่วนสีนำ้เงินอยู่บนส่วนติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งยึดอย่างมั่นคงโดยใช้ ระบบการติดตั้ง แผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละแผงประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หลายเซลล์เชื่อมต่อกัน เซลล์แสงอาทิตย์ทำงานโดยการแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง อย่างไรก็ตาม กระแสไฟฟ้านี้ไม่สามารถใช้ได้โดยตรง ดังนั้นจึงต้องส่งไปยังอินเวอร์เตอร์
  • อินเวอร์เตอร์ ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ไฟฟ้ากระแสสลับ) โดยให้มีการสูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
    มิเตอร์ซึ่งคล้ายกับมิเตอร์ไฟฟ้าทั่วไป ใช้สำหรับบันทึกอัตราการผลิตของระบบและกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่สายส่งไฟฟ้า กลไกอัตรารับซื้อไฟฟ้าซึ่งมีอยู่แล้วในตลาดเอเชียหลายแห่งจะช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้รับค่าตอบแทนสำหรับแต่ละ หน่วยไฟฟ้า ที่ป้อนเข้าสู่สายส่งไฟฟ้า
  • ระบบเฝ้าติดตามผล ติดตามผลว่าระบบกำลังทำงานถูกต้องหรือไม่ และจะรายงานข้อบกพร่องใดๆ ทันที เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้อัตราการผลิตที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ข้อดีของ Conergy: Conergy ผลิตชิ้นส่วนประกอบของระบบพลังงานแสงอาทิตย์เองทั้งหมด และสร้างความมั่นใจว่าชิ้นส่วนประกอบเหล่านี้จะเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ระหว่างการพัฒนา ทำไมไม่ลองค้นหาข้อมูลด้วยตัวคุณเอง!

>> Conergy Solutions