โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิง – การติดตั้งเชิงพาณิชย์

ฐานลูกค้าของ Conergy กำลังเพิ่มขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง และองค์กรด้านการเกษตร และมีหลายบริษัทมากขึ้นที่เริ่มรู้ว่าการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของ Conergy บนหลังคาของบริษัท อาคารสาธารณะหรืออาคารเกษตรจะสามารถช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเป็นแถลงการณ์ที่ชัดเจนของธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการอ้างอิงระบบพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ที่คัดเลือกแล้วของเราจะช่วยให้คุณเข้าใจชัดเจนถึงตัวเลือกการติดตั้งแบบต่างๆ ที่มีอยู่

 

Bario Clinic

บาริโอ้ คลินิก – มาเลเซีย

กำลังการผลิต 36 kWp
Conergy PowerPlus 180 modules
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 25 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิต 45,000 kWh

KAFD

KAFD – ซาอุดิอาระเบีย

กำลังการผลิต 186 kWp
Conergy PowerPlus 800 modules
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 180 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิต 330,000 kWh


Germany

โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของ Conergy ตั้งอยู่ที่แฟรงค์เฟิร์ต (โอเดอร์) – ประเทศเยอรมนี

กำลังการผลิต 452 kWp
Conergy PowerPlus 2,152 modules
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 6,700 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิต 404,587 kWh
อัตราการผลิตจำเพาะ* 895 kWh/kWp

Science centre Kiel - Germany

ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่คีล (Kiel) – ประเทศเยอรมนี

กำลังการผลิต 26.4 kWp
Conergy PowerPlus 120 modules
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 25.79 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิต 29,040 kWh
อัตราการผลิตจำเพาะ* 1,100 kWh/kWp

BluSerena

ครือโรงแรมบลูเซเรน่า (BluSerena) 4 แห่ง – ประเทศอิตาลี

กำลังการผลิต 3 MWp
Conergy PowerPlus 13,528 modules
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 2,000 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิต 4,300 MWh
อัตราการผลิตจำเพาะ* 1,433 kWh/kWp

Emicela

เอมิเซล่า กราน คานาเรีย – ประเทศสเปน

กำลังการผลิต 1.753 MWp
Conergy PowerPlus 7,663 modules
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 1,000 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิต 2,600 MWh
อัตราการผลิตจำเพาะ* 1,483 kWh/kWp

Vineyard

ไร่องุ่นที่หมู่บ้านคอร์เรนส์ – ประเทศฝรั่งเศส

กำลังการผลิต 131 kWp
Conergy PowerPlus 612 modules
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 56 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิต 157,000 kWh

King Abdullah

มหาวิทยาลัยคิง อับดุลเลาะห์์ – ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

กำลังการผลิต 2 MWp
Monocrystalline modules 9,306 modules
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 33,320 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิต 3,332 MWh
อัตราการผลิตจำเพาะ* 1,666 kWh/kWp