โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิง – โซลาร์ฟาร์ม

เพิ่มเติม Conergy มีส่วนช่วยในการสร้างโซลาร์ฟาร์มที่มีกำลังการผลิตหลายเมกะวัตต์ทั่วโลก โซลาร์ฟาร์มผลิตไฟฟ้าสีเขียวให้บ้านเรือนต่างๆ นับหมื่นนับพันหลังคาเรือน โซลาร์ฟาร์มเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนของอนาคตสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการอ้างอิงสำหรับระบบขนาดใหญ่และระบบบนพื้นที่เปิดโล่งระดับประเทศและระดับนานาชาติที่คัดเลือกมานี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจชัดเจนถึงการประยุกต์ใช้งานแบบต่างๆ ที่มีอยู่:

Thüngen Solar farm


Solar farm Negros Oriental, Philippines

กำลังการผลิต 18 MW
Conergy PH 68,160 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 14,838 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 24,205 MWh

Solar farm Bataan, Philippines

กำลังการผลิต 18 MW
Conergy PH 68,592 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 15,532t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 25,338 MWh

Solar farm Negros Occidental, Philippines

กำลังการผลิต 32 MW
Conergy PH 123,096 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 28,908 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 47,160 MWh

Solar farm Negros Occidental, Philippines

กำลังการผลิต 48 MW MWp
Conergy PH 179,036 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 45,279 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 73,864 MWh

Solar Farm Tarlac, Philippines

กำลังการผลิต 50 MW
Conergy PH 189,432 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 47,800 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 78,070 MWh

Solar Farm Pampanga, Philippines

กำลังการผลิต 13 MWp
Conergy PH 50,544 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 11,916 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 19,438 MWh

Solar Farm Negros Occidental, Philippines

กำลังการผลิต 25 MW
Conergy PH 95,281 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 21,550 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 25,338 MWh

พลังงานแสงอาทิตย์ฟาร์มสุพรรณบุรี / กาญจนบุรี – ประเทศไทย

กำลังการผลิต 21 MWp
Conergy PH 84,050 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 16,500 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 30,000 MWh

Negros Occidental ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ – ฟิลิปปินส์

กำลังการผลิต 22 MWp
Conergy PH 88,300 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 18,820 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 35,000 MWh

ฮอกไกโดฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ – ญี่ปุ่น

กำลังการผลิต 830 kWp
Conergy PH 3,300 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 440 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 905 MWh (LIST)

โซลาร์ฟาร์มที่จังหวัดนครปฐม – ประเทศไทย

กำลังการผลิต 65 kWp
Conergy PowerPlus 324 แผง
 ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 43 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 83 MWh

พลังงานแสงอาทิตย์ฟาร์ม กาญจนบุรี – ประเทศไทย

กำลังการผลิต 31.5 MWp
Conergy 128,200 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 24,000 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 45,200 MWh

พลังงานแสงอาทิตย์ฟาร์มสุพรรณบุรี / กาญจนบุรี – ประเทศไทย

กำลังการผลิต 21 MWp
Conergy PA 86,000 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 15,700 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 29,500 MWh

โซล่าฟาร์มในจังหวัดนครราชสีมา – ประเทศไทย

กำลังการผลิต 9 MWp
ฟิล์มแผ่นบาง 64,288 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 7,000 t/year
 ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 12,778 MWh

โซลาร์ฟาร์มที่จังหวัดลพบุรี – ประเทศไทย

กำลังการผลิต 2.37 MWp
Conergy PowerPlus 10,800 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 1,860 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 3,500 MWh

ฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ใน SinAn – เกาหลีใต้

กำลังการผลิต 24 MWp
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึก 130,000 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 25,000 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 35,000 MWh

โซลาร์ฟาร์มที่จังหวัดอยุธยา – ประเทศไทย

กำลังการผลิต 3 MWp
ฟิล์มแผ่นบาง 40,000 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 1,971 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 4,471 MWh

โซลาร์ฟาร์มที่จังหวัดนครปฐม – ประเทศไทย

กำลังการผลิต 12.4 MWp
Conergy PowerPlus 56,000 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 11,500 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 19,500 MWh

โซลาร์ฟาร์มที่กรณาฏกะ – ประเทศอินเดีย

กำลังการผลิต 3 MWp
Crystylline modules 13,000 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 2,000 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 4,000 MWh


โซลาร์ฟาร์มที่ Thüngen – ประเทศเยอรมนี

กำลังการผลิต 18.7 MWp
Conergy PowerPlus 84,986 แผง
ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 10,000 t/year
ปริมาณพลังงานที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ 19,200 MWh
Specific yield* 1,026 kWh/kWp

โซลาร์ฟาร์มที่ Tarp – ประเทศเยอรมนี

กำลังการผลิต 6 MWp
Conergy PowerPlus 21,824 แผง
ฟิล์มแผ่นบาง 16,317 แผง

SinAn Solar Park

download

Perfect beginning to the day

ติดต่อ

สอบถามข้อมูลทั่วไป:
apac.info@conergy.com